Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

I. Mục tiêu Bán hàng & Mục tiêu Kế hoạch Kinh doanh:

• Hỗ trợ SM tổ chức việc đạt được Mục tiêu Doanh số Hàng tháng để đạt hoặc vượt mức hàng nămmục tiêu kế hoạch kinh doanh.• Hỗ trợ SM hoàn thành phân tích hiệu suất bán hàng hàng tuần và ghi lại tất cả các vấn đề bán hàng ảnh hưởng đến cửa hàngmàn biểu diễn.• Cung cấp các cải tiến kết quả KPI dựa trên cửa hàng về Giá trị giao dịch trung bình (ATV), Đơn vị trên mỗi giao dịch (UPT)và Tỷ lệ Chuyển đổi để đạt được hoặc vượt qua Mục tiêu Doanh số Hàng tháng.

II. Dịch vụ khách hàng:

• Đảm bảo cửa hàng cung cấp liên tục các tiêu chuẩn Dịch vụ khách hàng của công ty để đáp ứng hoặc vượtkỳ vọng và sự hài lòng của khách hàng.Tiêu chuẩn cửa hàng• Đảm bảo việc vệ sinh, dọn dẹp và bảo trì cửa hàng tuân theo các tiêu chuẩn, chính sách vàthủ tục nhằm tạo ra một môi trường mua sắm dễ chịu và duy trì hình ảnh công ty tại mọi thời điểm.• Báo cáo tất cả các vấn đề bảo trì cửa hàng cho Bộ phận SM và Dự án để đảm bảo giải quyết kịp thời.

III. Tiếp thị và Khuyến mại:

• Đảm bảo tất cả các hoạt động tiếp thị và khuyến mại cụ thể và chung chung của công ty được thực hiện trong cửa hàng vàđảm bảo thiết lập kịp thời tất cả các tài liệu POS khuyến mại.• Đảm bảo tất cả các sản phẩm khuyến mại được xác định và các điều chỉnh giá cần thiết được thực hiện phù hợp vớimục tiêu khuyến mại.

IV. Quản lý tồn kho:

• Đảm bảo có đủ hàng và đủ loại sản phẩm vào đúng thời điểm trên sàn bán hàng để đáp ứngmục tiêu kinh doanh.• Nhập đầy đủ thông tin giao nhận sản phẩm vào hệ thống kịp thời và chính xác.• Đảm bảo giải phóng kịp thời tất cả các sản phẩm nhận được để giới thiệu chúng trên sàn bán hàng.• Đảm bảo tất cả các chuyển giao được thực hiện nhanh chóng và kịp thời để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu bán hàng chung làđạt được.

V. Quản lý nhân viên cửa hàng:

• Huấn luyện và động viên nhân viên trong việc đạt được hiệu quả các mục tiêu hoạt động hàng ngày của cửa hàng để tối đa hóanăng suất.• Liên tục đào tạo, phát triển và đánh giá nhân viên cửa hàng để đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của họ phù hợp vớitiêu chuẩn của công ty.• Hỗ trợ SM sắp xếp lịch làm việc của nhân viên cửa hàng, lưu ý thời gian giao dịch cao điểm để đảm bảocửa hàng luôn có nhân viên phù hợp.• Đảm bảo rằng nhân viên cửa hàng vệ sinh, chuyên cần và các hành vi trong cửa hàng phù hợp với hoạt động của cửa hàng &các chính sách và thủ tục của công ty.

Job Requirement

 • Có kỹ năng tối đa hóa doanh số bán hàng, khắc phục mọi vấn đề hoặc các vấn đề với tư duy tích cực
 • Thái độ có thể làm để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng và dẫn đầu -Vị trí lý tưởng tương tự là 1 điểm cộng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm / làm đẹp / phong cách sống.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

E-commerce Operator (Livestream)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 03/08/2024

Nhân Viên Bán Hàng - New Balance Crescent Mall - Quận 7

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: Unlimited

Nhân Viên Bán Hàng - FILA Crescent Mall - Quận 7

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: Unlimited

Nhân viên Bán hàng thời trang thể thao Supersports

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: Unlimited

Nhân Viên Bán Hàng Cao Cấp (Hàng Công Nghệ/Gia Dụng)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: Unlimited

New Balance - Cửa Hàng Trưởng - Crescent Mall Quận 7

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: Unlimited

Crocs - Cửa Hàng Trưởng - Go Mall Dĩ An - Bình Dương

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: Unlimited

Department Manager - Quản Lý Ngành Hàng - Super Sports Crescent Mall Quận 7

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: Unlimited

Area Sales Manager - Fashion Retail

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: Unlimited

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.