Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Xác định nhu cầu đào tạo về kỹ năng mềm (bán hàng, đàm phán, lãnh đạo…) và kiến thức về sản phẩm cho cả quản lý cửa hàng và đội ngũ

Tiến hành các buổi đào tạo giới thiệu cho nhân viên mới

Điều phối, thiết kế và tổ chức các buổi đào tạo về sản phẩm / thương hiệu cho từng dòng sản phẩm mới

Thiết kế bài kiểm tra / chương trình để theo dõi sau đào tạo và đào tạo lại nếu cần

Tư vấn cho nhân viên bán hàng cách bán thêm sản phẩm và dịch vụ

Các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

Kinh nghiệm trong ngành bán lẻ

Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp tốt

Yêu thích chơi thể thao

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Marketplace Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/10/2023

Training Specialist - Sports

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/10/2023

Senior Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 19/10/2023

Replenishment Analyst

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 17/10/2023

District Manager - Retail Industry

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Talent Acquisition Intern (06 months)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/10/2023

Senior Brand Manager - Fashion/ Cosmetics/ Luxury Only

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 14/10/2023

Ecommerce Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 16/10/2023

Senior Visual Merchandise Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 16/10/2023

Senior District Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 16/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.